"Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915. Szkic do portretu zbiorowego", Łukasz Chimiak, Wrocław 1999 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 319-323
Mariusz Korzeniowski , Łukasz Chimiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry