Organizacja i funkcjonowanie propagandy bolszewickiej podczas wojny polsko-sowieckiej 1919-1920

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 95-135
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry