Piotr S. Wandycz - pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 5-8
Neal Pease

 

do góry