Okres rosyjski w karierze dyplomatycznej Romana Knolla (cz. II)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 40 (2005) s. 63-81
Henryk Bartoszewicz

 

do góry