Alianckie misje we Lwowie listopad 1918 - luty 1919

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 35-50
Michał Klimecki

 

do góry