"Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne”, Ewa Bujwid–Kurek, Kraków 2008 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 45 (2010) s. 382-388
Mirella Korzeniewska–Wiszniewska , Ewa Bujwid–Kurek (aut. dzieła rec.)

 

do góry