Semantyka w Katedrze Lingwistyki Formalnej : przegląd prac opublikowanych w ostatniej dekadzie

Przegląd Humanistyczny, Tom 53, Numer 2 (413) (2009) s. 113-121
Magdalena Danielewiczowa , Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.), Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.), Magdalena Danielewiczowa (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jadwiga Wajszczuk ,System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu ,Warszawa 1997,
Andrzej Bogusławski ,Science as Linguistic Activity. Linguistics as Scientific Activity ,Warszawa 1998,
Magdalena Danielewiczowa ,Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych ,Warszawa 2002,
Andrzej Bogusławski ,Aspekt i negacja ,Warszawa 2003,
Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewiczowa ,Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Semiosis Lexicographia, vol. XXIV ,Warszawa 2005,
Jadwiga Wajszczuk ,O metatekście ,Warszawa 2005,
Andrzej Bogusławski ,A Study in the Linguistics-Philosophy Interface ,Warszawa 2007,
Andrzej Bogusławski ,O konieczności istnienia ,Warszawa 2008,
Andrzej Bogusławski ,Uwagi o mowosocjotechnice. Od układu monopartyjnego do układów niemonopartyjnych ,Łask-Warszawa 2008,
Andrzej Bogusławski ,Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny ,Warszawa 2008

 

do góry