"Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812", Rafał Kowalczyk, Łódź 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 4 (2012) s. 835-840
Piotr M. Pilarczyk , Rafał Kowalczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry