Książka o Norwidzie - poecie dialogu

Studia Norwidiana, Tom 2 (1984) s. 102-104
Zofia Trojanowiczowa , Józef Franciszek Fert (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Józef Franciszek Fert, "Norwid poeta dialogu", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982

 

do góry