Podziały terytorialne Mazowsza : referat prof. dr. hab. Stanisława Berezowskiego wygłoszony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 19 marca 1980 roku

Rocznik Mazowiecki, Tom 8 (1984) s. 314-316
Anna Słoniowa

 

do góry