Wojenne losy Józefa Jodkowskiego w świetle listów do Wandalina Szukiewicza z lat 1914-1915

Archeologia Polski, Tom 37, Numer 1-2 (1992) s. 41-55
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry