"Ochrona zabytków : kwartalnik wydawany przez Departament Ochrony i Konserwacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki i Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej", V, 1952, zesz. 1-4, Warszawa 1952/53 : [recenzja]

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 22, Numer 6 (1953) s. 253

 

do góry