Nieznany autor z 1829 r. o wykopaliskach w Winnej Górze

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 25, Numer 1 (1959) s. 87-88
Władysław Ziemacki

 

do góry