O metodach walki z Kościołem prowadzonej przez peerelowskie służby bezpieczeństwa

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 3, Numer 1 (24) (2003) s. 4-23
Antoni Dudek, Jan Żaryn, Andrzej Witkowski, Barbara Polak

 

do góry