Przed dwutysięczną rocznicą śmierci Publiusza Wergiliusza Marona

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 12 (159) (1978) s. 163-165
Maria Cytowska, Jan Wikarjak, Jerzy Danielewicz
Title of the reviewed work:
ed. Jan Wikarjak ; ed. adiutor Jerzy Danielewicz ,Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. Vol. 3 ,Poznań : Wydaw. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1977

 

do góry