Zarys teorii społeczeństwa socjalistycznego

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 1/2 (184/185) (1981) s. 265-270
Jan Czyżkowski , Jerzy J. Wiatr (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jerzy J. Wiatr ,Przyczynek do zagadnienia rozwoju społecznego w formacji socjalistycznej ,Warszawa : Książka i Wiedza 1979

 

do góry