Mecenas i uczony

Przegląd Humanistyczny, Tom 25, Numer 3/186 (1981) s. 235-237
Irena Łossowska , Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Janusz Kapuścik ,Mecenas i uczony : J. M. Ossoliński i jego działalność historycznoliteracka ,Kraków : Wydaw. Literackie 1979

 

do góry