Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997) s. 167-193
Roman Pelczar

 

do góry