Sprawozdanie z działalności Oddziału PTH w Katowicach za okres od 27 IV 1963 do 14 III 1967 r.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 22, Numer 3 (1967) s. 441-443
Franciszek Szymiczek

 

do góry