Publikacje encyklopedyczne w Polsce Ludowej : (przegląd syntetyczny)

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 4 (151) (1978) s. 85-100
Włodzimierz Kryszewski

 

do góry