Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny)

Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 9 (1995) s. 419-421
Maria Dłuska, Elżbieta Nisiobęcka

 

do góry