Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego

Folia Historiae Artium, Tom 28 (1992) s. 57-74
Marek Walczak

 

do góry