O stanowisku duchowieństwa wielkopolskiego wobec zgonu Edwarda Raczyńskiego i o odnowieniu Złotej Kaplicy w r. 1859

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 9, Numer 3 (1931) s. 275-280
Andrzej Wojtkowski

 

do góry