"Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze", red. Filip Musiał, Kraków 2008 : [recenzja].

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 9, Numer 7 (2009) s. 113
, Filip Musiał (aut. dzieła rec.)

 

do góry