Specyfika fonosfery Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 52, Numer 3/4 (207/208) (2003) s. 264-304
Barbara Pabjan

 

do góry