Z problemów instrumentacji Mieczysława Karłowicza na podstawie poematu symfonicznego "Stanisław i Anna Oświęcimowie"

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 18, Numer 1 (68) (1973) s. 56-65
Teresa Malecka

 

do góry