Pięćdziesiąt lat : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 11 (158) (1978) s. 161-163
Michał Śliwa , Konstanty Grzybowski (aut. dzieła rec.), Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Konstanty Grzybowski ; z przedm. Kazimierza Opałka ,Pięćdziesiąt lat (1918-1968) ,Kraków : Wydaw. literackie 1977

 

do góry