Kasata klasztoru kartuzów w Gidlach

Hereditas Monasteriorum, Tom 2 (2013) s. 311
Janusz Królikowski

 

do góry