Pamięci ks. Łabińskiego : 25 listopada

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 7, Numer 12 (2007) s. 6-7
R. S.

 

do góry