Wojskowi epoki nowożytnej w Polskim Słowniku Biograficznym

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 4 (2012) s. 765-779
Mirosław Nagielski

 

do góry