Powstanie zespołu do inwentaryzacji archiwaliów ilustrujących losy dziedzictwa kulturowego po skasowanych klasztorach przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach oraz sprawozdanie z jego prac w dniach 1 III - 30 IV 2013 r.

Hereditas Monasteriorum, Tom 2 (2013) s. 540-541
Łukasz Guldon

 

do góry