Sprawozdanie z kwerendy w Wilnie w dniach 2-4 IV 2013 r.

Hereditas Monasteriorum, Tom 2 (2013) s. 484-494
Witalij Rosowski

 

do góry