Nauka o książce a inne nauki społeczne

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 198-202
Jerzy W. Zawisza , Krzysztof Migoń (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Krzysztof Migoń ,Nauka o książce wśród innych nauk społecznych ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1976

 

do góry