Wokół Chomsky'ego i jego teorii

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 192-195
Elżbieta Wierzbicka , Barbara Stanosz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
teksty wybrała, oprac. oraz wprowadzeniem poprzedziła Barbara Stanosz ; aut. Noam Chomsky [et al.] ,Lingwistyka a filozofia : współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry