"Wiadomości Archeologiczne" T. 7, z. 1-4; "Przegląd Archeologiczny" T. 2, z. 1-2 : [recenzja]

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 6, Numer 9 (1925) s. 119-122
Władysław Łęga

 

do góry