"Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932", Karol Fiedor, Monografie Śląskie Ossolineum, t. XVI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, ss. 204 + 1 mapka na wklejce : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 25, Numer 1 (1970) s. 123-125
Stanisław Michalkiewicz , Karol Fiedor (aut. dzieła rec.)

 

do góry