"Pangericus Carlo Gustavo" i jego tło polityczne

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 27 (1982) s. 93-105
Jolanta Dworzaczkowa

 

do góry