Polemika o lenno pruskie w r. 1611

Roczniki Historyczne, Tom 12, Numer 1 (1936) s. 106-115
Andrzej Wojtkowski

 

do góry