Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na terenie obiektów wojskowych

Problemy Bezpieczeństwa : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Tom 1 (2007) s. 185-195, 241
Piotr Władzimiruk

 

do góry