Literacki portret Stanisława Piętaka

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 190-192
Stanisław Frycie , Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Mieczysław Dąbrowski ,Stanisław Piętak : studium historycznoliterackie ,Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydaw. 1977

 

do góry