Z archiwum Mieczysława Kotlarczyka : wybór dokumentów z lat 1946-1987

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 52, Numer 3/4 (207/208) (2003) s. 341-402
Marzena Kuraś

 

do góry