"Kronika kościołów chodzieskich : z przedmową ks. Kozierowskiego", Leonard Kurpisz, Chodzież 1933 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 10, Numer 1 (1934) s. 138-139
Pomykaj Stanisław , Leonard Kurpisz (aut. dzieła rec.)

 

do góry