Gościnne występy teatru Maxa Reinhardta w Warszawie 1912 roku

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 7/8 (154/155) (1978) s. 35-41
Roman Taborski

 

do góry