"Z dziejów agitacji politycznej na Górnym Śląsku w r. 1848", Mieczysław Pater, Zaranie Śląskie, R. XXIV, 1961, z. 1, s. 23-37 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 16, Numer 4 (1961) s. 614-617
Jerzy Sydor , Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.)

 

do góry