Przeszłość uzurpowana : zagadnienie kultu zmarłych w Grecji epoki żelaza

Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej, Tom 2 (43), Numer A (2000) s. 203-208
Agata Ulanowska

 

do góry