Historia literatury jako historia dialogu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 2 (149) (1978) s. 19-38
Eugeniusz Czaplejewicz

 

do góry