Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 203-208
Andrzej Markowski , Jiří Damborský (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Jiří Damborský ,Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry