Nuncjusz Angelo Maria Durini a paulini : przyczynek do wzajemnych relacji Stolicy Apostolskiej z Rzeczypospolitą w dobie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

Studia Claromontana, Tom 27 (2009) s. 397-432
Wojciech Kęder

 

do góry