Duchowość Paulinów w świetle najstarszych traktatów ascetycznych

Studia Claromontana, Tom 27 (2009) s. 71-102
Marek Chmielewski

 

do góry