Rzeźbiarze i kamieniarze na usługach polskiej prowincji zakonu paulinów w epoce nowożytnej

Studia Claromontana, Tom 27 (2009) s. 567-600
Michał Wardzyński

 

do góry